Опит

Септември 2018 – настояще

Уебдизайн и програмиране като Freelancer

Участие в повече от 50 различни проекта

Награда от Годишния конкурс за Уеб сайт на годината в България с проект – uchi.profesii.info

Създаване на уебсайтве, целеви страници,  системи за резервации и плащания;

Създаване на многоезични уебсайтове на повече от 6 езика;

Организиране и проектиране на маркетингови кампании в социалните медии

Септември 2018 – настояще

Септември 2022 – настояще, Енсхеде, Нидерландия

Асистент-преподавател в курса по програмиране за напреднали в University of Twente

Наставничество на студенти първи курс

Отстраняване на грешки и оценка на седмичните задачи на студентите на езиците Python и Java

Водене на практически занятия

Септември 2022 – настояще, Енсхеде, Нидерландия

Арил 2023 – настояще, Енсхеде, Нидерландия

Разрабoтчик в Honours Office of University of Twente

Разбраотване на система използвайки JavaScript, HTML, CSS (Tailwind), React

Събиране и изготвяне на репорт относно нужните рекуарймънти за системата

Арил 2023 – настояще, Енсхеде, Нидерландия

Август 2020 - настояще

Digital-Deck (компания за създаване на онлайн CV-та)

Tехнически директор

Август 2020 - настояще

Септември 2019 - Май 2021

Aquazdrave (онлайн магазин за хранителни добавки)

Цялостно програмиране и маркетинг на онлайн магазин

Обслужване на клиенти и мениджиране на доставки

Септември 2019 - Май 2021

Декември 2018 - Август 2020, София, България

MV Tennis World

tennis.bg

Програмиране, маркетинг и разработване на съдържание

Набиране и управление на екип

Декември 2018 - Август 2020, София, България

Юни 2017 - Октомври 2019

Уча.се (най-големият образователен сайт в България)

ucha.se

Разработка на съдържание за социалните медии

Дизайн на маркетингови материали

Проучване и рисърч

Участие в срещи с известни професионалисти

Юни 2017 - Октомври 2019

Техническa компетентност

Доброволчески опит

Други умения

Стратегии

Създаване на маркетинг стратегии, за популяризиразнето на бранда.

Комуникация

Комуникация и ежедневна кореспонденция с деца и родители

Анализ

Създаване на анализ на представянето на марката в социалните медии.

Графичен дизайн

Създаване на публикации и дизайни за марката с рекламна цел.

Ежедневно публикуване на съдържание

Публикуване на съдържание за повече от 600 последователни дни в каналите на Уча.се.

Онлайн срещи

Организиране и провеждане на онлайн срещи за предстоящи кампании.

Образование

Бакалавърска степен

Бизнес информационни технологии
в Twente University
септември 2021 г. – до момента

Програма за надарени

Предприемачество и Бизнес развитие в
Twente University
Февруари 2022 г. – Юли 2023 г.

Американски колеж - София

Американска диплома за средно образование
септември 2016 г. – май 2021 г

Профили математика и английски език (10,11,12 клас)

Президентски списък (GРА над 5.90) – оценка 10, 11,12;

Стипендия за отличен успех – 9,10,11,12

Acs rackets tennis heros шампион (2019);

Oтборен шампион ACS турнири по волейбол (2018, 2019)

Първа частна математическа гимназия

септември 2013 – юни 2016 г
Грамоти за високи постижения – отборно 5,6,7 клас
Шампионски турнири по футбол на частни училища (2014 и 2016)

Езици

Английски

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Испански

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Извънкласни дейности

Президент на тенис клуба в ACS 2018,2019,2020,2021

• Планиране и организиране на цялостната клубна дейност
• Кандидатстване за финансиране от Фонд за студентски дейности за тенис турнири на ACS (2019,2020,2021)
• Цялостна организация за тенис турнир ACS 2019г

Младежки обмен

Дигитално разказване на истории за правата на човека

СЕПТЕМВРИ. 2019 КИПЪР
• Научете за човешките права
• Създайте няколко видео проекта
• Обмен на идеи в мултикултурна среда

Член на бизнес клуба в ACS 2017

• Научете за различни бизнес професии

Spacecamp международен лагер на наса в измир

ЮНИ. 2015 ТУРЦИЯ
• Международно сътрудничество със студенти от различни страни
• Научете за космоса
• Създаване на ракета и изстрелване на ракета

Качества

Работа в екип
Лидерство
Управление
Креативност

Свържете се с мен!